Már a Bibliában is volt utalás a munkavédelmi szabályok betartásának fontosságára.

"Ha új házat építesz, házfedeledre korlátot csinálj,

 hogy vérrel ne terheld a te házadat, ha valaki leesik arról."

(Mózes V. könyve 22. fejezet 8. vers)

 

Nézzük mit ír le Magyarország Alaptörvénye 

 

(3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez.

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő. 

 

A munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakterületeket ötvöző munkavédelem

alapvető célja a munkabalesetek és a foglalkozási eredetű egészségkárosodások

 

(megbetegedések) megelőzése.

 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének védelme érdekében foglalja magába, amely a munkáltatókra és a munkavállalókra egyaránt vonatkozik!

 

Tekintsük át milyen dokumentációkra, szolgáltatásokra van szüksége a jogszabályi előírások teljesítése érdekében! 


- Munkavédelmi oktatás

- Kockázatelemzés

- Kémiai Kockázatelemzés

- Munkabalesetek kivizsgálása

- Munkavédelmi szabályzat

- Védőeszköz juttatásának szabályozása

- Orvosi vizsgálatok rendje szabályzat

- Időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése

-Veszélyes és nem veszélyes gépek üzembe helyezése 

- Munkavédelmi szolgáltatás