Munkavédelmi átalánydíjas megbízás

 

Igény esetén Havi díjas formában tudjuk vállalni a teljes körű munkavédelmi szolgáltatást.

 

A biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében a vállalkozónak a veszélyességi osztálytól, munkavállalói létszámtól függően meghatározott időtartamra munkavédelmi szakembert kell foglalkoztatnia. 

 

A vállalkozóknak ezt a kötelezettségét szolgáltatói szerződés keretén belül meg tudjuk oldani, eltudjuk látni a jogszabálynak megfelelően. Így nem szükséges erre a területre munka-tűzvédelmi szakembert felvennie, és a többlet költségeket, járulékokat egyéb továbbképzési díjakat megspórolja.

Természetesen a munkavédelmi szolgáltatást igényelhetik tűzvédelmi szolgáltatással együtt, így még költséghatékonyabban megtudja oldani a kötelezettségeit. 

 

Táblázatba foglalva az egyszerűbb áttekintés érdekében:

 

VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

LÉTSZÁM

1-9

10-49

50-500

501-1000

1000 felett

I.

Heti 2 óra

Napi 2 óra

Napi 4 óra

Napi 8 óra

Napi 8 óra

II.

Heti 1 óra

Napi 1 óra

Napi 2 óra

Napi 8 óra

Napi 8 óra

III.

Heti 1 óra

Napi 1 óra

Napi 1 óra

Napi 4 óra

Napi 8 óra

 

 

 

Nézzük át bővebben melyek ezek az esetek:

 

I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY (pl.: Raktározás, húsfeldolgozás, tartósítás, húskészítmény gyártás, építőipar, fa feldolgozás, bútorgyártás, gép gyártás, vegyipar, szennyvízkezelés, műanyag, gumi gyártás...stb.)

 

- 1-9 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti két órára

- 10-49 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára

- 50-500 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára

- 501-1000 munkavállaló között egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes

munkaidővel

- 1000 munkavállaló felett egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel

és minden megkezdett 600 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi

szakképesítésű teljes munkaidővel.

 

 

II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY (pl.: élelmiszergyártás, textilgyártás, fémfeldolgozás, oktatás, egészségügy... stb.) 

 

- 1-9 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,

- 10-49 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára

- 50-500 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi napi két órára

- 501-1000 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes

munkaidővel

- 1000 munkavállaló felett egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel

és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi

szakképesítésű teljes munkaidővel

 

 

III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY (pl.: kereskedelem, vendéglátás, szálláshely szolgáltatás, javítás, szerelés, könyvtár... stb.

 

- 1-9 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,

- 10-49 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára

- 50-500 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára

- 501-1000 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára 

- 1000 munkavállaló felett egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel 

 

A legfontosabb munkavédelmi feladatok:

 

1./ Munkavédelmi oktatás

 

Amennyiben Önnek van egy vagy több fő munkavállalója, kötelező számukra munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást tartani, addig senki nem dolgozhat önállóan (1993 évi XCIII trv. 55. §) 

Ha Önnek ez problémát jelent minden évben és új munkavállaló esetén, hívjon és segítünk megoldani! 

Több lehetőség közül választhat. Személyes oktatást végzünk az ország bármely területén, vagy megvásárolja az oktatási anyagunkat, amely segítségével ismétlő oktatást is tarthat.

 

2./ Kockázatelemzés 

 

Alapvető dokumentáció, amellyel már 1 fő munkavállaló esetén rendelkezni kell vállalkozásának. 

Magának a munkahelyi kockázatértékelésnek fel kell tárnia a meglévő hiányosságokat, a kockázatokat, a veszélyeket, melyeknek a munkavállalók ki vannak téve, majd ezeknek a csökkentésére illetve a megszüntetésére intézkedéseket kell meghatároznia. 

A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. (1993 évi XCIII trv. 54. §) 

kockázatértékelés elkészítése munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. 

 

3./ Kémiai Kockázatelemzés

 

Amennyiben használ fel, vagy forgalmaz veszélyesnek minősülő anyagot, készítményt (már a tisztító, fertőtlenítő szerek is annak minősülnek) szüksége van erre a dokumentációra. (ÁNTSZ kiemelten ellenőrzi!) 

A munkavédelmi kockázatértékelés speciális, vegyi anyagok használatával kapcsolatos részének elkészítése. 

A kémiai kockázatértékelés / becslés során a munkavállalókat érő, a kémiai anyagok által okozott expozíciót vizsgáljuk. Felhívjuk a munkáltatók figyelmét, hogy a biztonsági adatlapok megléte nem kémiai kockázatbecslés és ezt a hatóságok nem fogadják el. 

 

4./ Munkabalesetek kivizsgálása 

 

64. § (1) A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést -ideértve a fokozott expozíciós  eseteket -be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni. 

A baleset kivizsgálatához munkavédelmi szakember bevonására van szükség. 

A sérültet, az esetleges szemtanúkat ki kell kérdezni a baleset, munkabaleset, munkahelyi baleset körülményeiről baleset meghallgatás keretén belül. 

 

5./ Munkavédelmi szabályzat 

 

A munkavédelmi követelményeket a munkáltató teljesíti és a teljesítés módját a munkáltató maga határozza meg. Tehát a munkáltató rendelkezhet egyedi szabályzatban.

A szabályzat tartalmazza mind a védőeszköz jutatást, mind az orvosi vizsgálatok rendjét is.

A szabályzat elkészítésében be kell vonni munkavédelmi szakembert, valamint foglalkozás egészségügyi szolgáltatót is. 

 

6./ Egyéni védőeszköz juttatásának rendje szabályzat 

 

A munkáltató köteles szabályzatban a védőeszköz juttatását meghatározni, amely Munkavédelmi és foglalkozás egészségügyi szaktevékenységnek minősül! 

Elengedhetetlen dokumentáció a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséhez. 

 

7./ Orvosi vizsgálatok rendje szabályzat

 

Szabályozni szükséges a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét a munkavállalók biztonsága érdekében.

 

Minden munkáltatóra vonatkozik, amely a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja szerinti szervezett munkavégzés keretében munkavállalót foglalkoztat!

 

8./ Időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése

 

Időszakos biztonsági felülvizsgálatokat ötévenként, vagy a gép, munkaeszköz környezetének megváltozásakor el kell végezni. A felülvizsgálatok elvégzésére munkavédelmi szakember jogosult. 

 

9./ Veszélyes gépek üzembe helyezése és felülvizsgálata

 

 Veszélyesnek minősülő munkaeszközöket használat előtt üzembe kell helyezni, valamint 5 évente felülvizsgálni. A lentiekben áttekintheti mi számít veszélyes munkaeszköznek.

 

Az Mvt. 21. § (2) bekezdése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzéke 

1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy többélű), következő típusú körfűrészek:

1.1. működés közben rögzített fűrészéllel/fűrészélekkel dolgozó fűrészgép, amely rögzített gépággyal rendelkezik, és a munkadarabot kézi előtolással vagy leszerelhető gépi előtolással mozgatja;

1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsival;

1.3. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a munkadarabot beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja;

1.4. mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja.

2. Faipari gyalugép kézi előtolással.

3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

4. A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására:

4.1. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággyal;

4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgép.

5. Az 1-4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására.

6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással.

7. Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására.

8. Faipari kézi láncfűrészgép.

9. Kézzel adagolt és ürített, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az élhajlítógépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.

10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

11. Gumiipari fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

12. A következő föld alatti munkára szolgáló gépek:

12.1. mozdony és fékezőkocsi,

12.2. hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés.

13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjármű, amely présmechanizmussal van felszerelve.

14. Járműemelők.

15. Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.

16. Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép.

További munkaeszközök:

17. Daruk és futómacskák gépi meghajtással.

18. Gépi hajtású emelőtargoncák.

19. Villamos emelődobok.

20. Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek.

21. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.

22. Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései.

23. Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.