Tűzvédelemi szolgáltatásaink a következőkre terjed ki:

 

 

- Tűzvédelmi Szabályzat készítés

 

- Tűzriadó Terv készítés

 

- Tűzvédelmi üzemeltetési napló 

 

- Tűzvédelmi oktatás

 

- Tűzvédelmi szakvizsga szervezés

 

- Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

 

 

Teljes körű tűzvédelmi szolgáltatás havidíjas formában.

 

Igény esetén vállaljuk a tűzvédelem terén a folyamatos, teljes körű szolgáltatást. 

 

 

1996. évi XXXI. törvény szerint tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni

A gazdálkodó tevékenységet folytató

-  a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak

-  ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek

 - illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben 

-  kereskedelmi szálláshelyeken 

 

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet szerint tűzriadó tervet kell készíteni

 

b) a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;

c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;

d) kereskedelmi szálláshelyre;

e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat. 

f) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő; 

g) tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.

 


Tűzvédelmi oktatás

 

A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

 

 

Tűzvédelmi szakvizsga

 

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak

 

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.

6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.

7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.

8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.

15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.