Vendéglátóhelyet, kereskedelmi egységet esetleg egy élelmiszeripari üzemet szeretne nyitni?

Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk a kezdeti lépésektől, az egység megnyitásáig.

 

Az engedély megkéréséhez segítünk elkészíteni a beadandó dokumentációt!

- technológiai leírást és elrendezési rajzot,

- anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási tervet,

- az áruszállítás tervezett módját,

- tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást,

- melléktermék és a hulladék-kezelési és ártalmatlanítási tervet,

- a kézmosási, WC-használati lehetőség ismertetését,

- a hulladékszállítás, elhelyezés leírását,

- folyamatábrát,

- technológiai elrendezési rajzot,

- az épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világítási, hűtési terveket, 

- gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket

 

 

Tekintsük át az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet szerint mik szükségesek egy új üzlet nyitásához.

Azon élelmiszerek felsorolása, amelyek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához a rendelet alapján külön engedély szükséges:

- Hús- és hentesáru,

- Hal,

- Tej, tejtermék,

- Meleg, hideg étel,

- Cukrászati készítmény, édesipari termék,

- Egyéb élelmiszer

 

1. Üzletben történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni kell: 

a) közmű nyilatkozatokat,

b) technológiai leírást és elrendezési rajzot,

c) anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási tervet,

d) az áruszállítás tervezett módját,

e) tervezett alkalmazotti létszámot,

f) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását,

g) tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást,

h) melléktermék és a hulladék-kezelési és ártalmatlanítási tervet,

i) az ivóvíz megfelelőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt,

j) vendéglátó létesítmény esetében nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a létesítményben szándékoznak-e előkészítetlen lőtt vadat feldolgozni.

 

2. Mozgóboltban vagy közterületen történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, illetve elhelyezés, energiaellátás leírását,

b) technológiai leírást, mely tartalmazza az árusító helyeket, árusítási módot és a telephelyet,

c) a kézmosási, WC-használati lehetőség ismertetését,

d) a mosogatási, takarítási, fertőtlenítési utasítást,

e) a hulladékszállítás, elhelyezés leírását,

f) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását.

 

Engedélyköteles létesítmény engedélyére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell vagy ahhoz csatolni kell:

a) az élelmiszer-vállalkozó vagy -vállalkozás nevét vagy cégnevét,

b) természetes személy esetén a születési helyet és időt,

c) cég esetében adószámot,

d) lakhely (székhely) címét,

e) telephely címét,

f) elérhetőséget,

g) az engedélyköteles létesítmény tevékenységének meghatározását,

h) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását,

i) technológiai leírást és folyamatábrát,

j) technológiai elrendezési rajzot,

k) anyagmozgatási és személyforgalmi tervet,

l) az épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világítási, hűtési terveket,

m) gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket,

n) közmű nyilatkozatokat,

o) melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervét, 

p) az ivóvíz minőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt.

 

Feleljen meg maximálisan, teljesítse a szükséges dokumentációs követelményeket.

Szüksége lesz a következő dokumentációra:

- HACCP kézikönyv

- Munka-tűzvédelmi Oktatások- Kémiai-Munkahelyi Kockázatelemzés

- Élelmiszer higiénai Oktatások

- Biztonsági adatlapok

- Orvosi vizsgálatok rendje szabályzat

- Védőeszköz szabályzat

- Dohányzási szabályzat

- Gépek munkavédelmi üzembehelyezése

- Tűzvédelmi dokumentáció

  

Bízza ránk a munkavédelmi, tűzvédelmi, élelmiszerbiztonsági feladatokat, dokumentációk elkészítését.